HDS-TPE100(1T)

4 cổng LAN 10/100Mbps Ethernet, 2 cổng 1000Mbps Ethernet
3 cổng RS232, 2 cổng RS485, 4 cổng USB2.0,
2x I/O interfaces
4 rờ le outputs

  • Mô tả

Mô tả

Thiết bị điều khiển đầu cuối

4 cổng LAN 10/100Mbps Ethernet, 2 cổng 1000Mbps Ethernet
3 cổng RS232, 2 cổng RS485, 4 cổng USB2.0,
2x I/O interfaces
4 rờ le outputs
1 cổng VGA output
1 cổng Audio I/O
1 cổng HDMI output
(1T) 1TB HDD có sẵn