Ổ cứng HDD Seagate

Xem tất cả 7 kết quả

 • SEAGATE SKYHAWK ST1000VX005

  -Số vòng quay: 5900rpm.
  -Chuẩn: SATA III.
  -Bộ nhớ đệm: 64MB Cache.
  -Dung lượng: 1000GB.
  -Tốc độ truyền dữ liệu: 600MB/s.

  1,590,000 
 • SKYHAWK SEAGATE ST2000VX008

  -Số vòng quay: 5900rpm.
  -Chuẩn: SATA III.
  -Bộ nhớ đệm: 64MB Cache.
  -Dung lượng: 2000GB.
  -Tốc độ truyền dữ liệu: 600MB/s.

  2,260,000 
 • SEAGATE SKYHAWK ST3000VX010

  -Số vòng quay: 5900rpm.
  -Chuẩn: SATA III.
  -Bộ nhớ đệm: 64MB Cache.
  -Dung lượng: 3000GB.
  -Tốc độ truyền dữ liệu: 600MB/s.
  -Hoạt động liên tục 24 x 7 trên các thiết bị DVR.

  3,160,000 
 • SEAGATE SKYHAWK ST4000VX007

  -Số vòng quay: 7200rpm.
  -Chuẩn: SATA III.
  -Bộ nhớ đệm: 64MB Cache.
  -Dung lượng: 4000GB.
  -Tốc độ truyền dữ liệu: 600MB/s.
  -Hoạt động liên tục 24 x 7 trên các thiết bị DVR.

  4,225,000 
 • SEAGATE SKYHAWK ST6000VX0023

  -Số vòng quay: 7200rpm.
  -Chuẩn: SATA III.
  -Bộ nhớ đệm: 64MB Cache.
  -Dung lượng: 6000GB.
  -Tốc độ truyền dữ liệu: 600MB/s.

  7,267,000 
 • SEAGATE SKYHAWK ST8000VX0022

  -Số vòng quay: 7200rpm.
  -Chuẩn: SATA III.
  -Bộ nhớ đệm: 64MB Cache.
  -Dung lượng: 8000GB.
  -Tốc độ truyền dữ liệu: 600MB/s.

  9,490,000 
 • SEAGATE SKYHAWK ST10000VX0004

  -Số vòng quay: 7200rpm.
  -Chuẩn: SATA III.
  -Bộ nhớ đệm: 256MB Cache.
  -Dung lượng: 10000GB.
  -Tốc độ truyền dữ liệu: 600MB/s

  13,325,000