Máy huỷ giấy Magitech

 • Máy hủy giấy MAGITECH DM-120C

  – Kiểu hủy: Hủy Vụn
  – Kích thước mảnh vụn sau khi hủy: 4x30mm
  – Số tờ hủy/ lần: 12 tờ (70g)
  – Tốc độ hủy: 2.0m/min
  – Hủy các chất liệu: CD, kim bấm, thẻ từ, thẻ tín dụng
  – Dung lượng thùng giấy: 20 lít

  3,315,000 
 • Máy hủy giấy MAGITECH DM-220C

  – Khe nẹp giấy: 230mm (A4)
  – Kiểu hủy: Hủy Vụn
  – Kích thước mảnh vụn sau hủy: 4x20mm
  – Số tờ hủy/ lần: 16 tờ (70g)
  – Tốc độ hủy: 2.0m/min
  – Hủy các chất liệu: CD, kim bấm, thẻ từ
  – Dung lượng thùng giấy: 30 lít

  4,615,000 
 • Máy hủy giấy MAGITECH OM-16XC

  – Khe nẹp giấy: 230mm (A4)
  – Kiểu hủy: Hủy Vụn
  – Kích thước mảnh vụn sau khi hủy: 4x35mm
  – Số tờ hủy/ lần: 16 tờ (70g)
  – Tốc độ hủy: 3.0m/min
  – Hủy các chất liệu: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ
  – Kích thước thùng giấy: 25.5 lít

  4,615,000 
 • Máy hủy giấy MAGITECH DM-300C

  – Khe nẹp giấy: 240mm (A4)
  – Kiểu hủy: Hủy Vụn
  – Kích thước mảnh vụn sau hủy: 4x25mm
  – Số tờ hủy/ lần: 22 tờ (70g)
  – Tốc độ hủy: 2.8m/min
  – Hủy các chất liệu: CD, kim bấm, thẻ từ
  – Kích thước thùng giấy: 38 lít

  6,760,000 
 • Máy hủy giấy MAGITECH DM-120M

  – Khe nẹp giấy: 230mm (A4).
  – Kiểu hủy: Hủy Siêu Vụn (Micro Cut).
  – Kích thước hủy: 2 x 10 mm.
  – Số tờ hủy/ lần: 8 tờ (70g).
  – Tốc độ hủy: 2.2m/min.

 • Máy hủy giấy MAGITECH DM-300M

  – Khe nẹp giấy: 240mm (A4).
  – Kiểu hủy: Hủy Siêu Vụn (Micro Cut).
  – Kích thước hủy: 2 x 10 mm.
  – Số tờ hủy/ lần: 15 tờ (70g).
  – Tốc độ hủy: 3.0m/min.