Máy chấm công Gigata

 • Máy chấm công vân tay và kiểm soát cửa GIGATA 879A

  – Tích hợp Pin lưu điện trong 8 giờ.
  – Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp.
  – Quản lý đến 3.000 dấu vân tay và 3,000 Password.
  – Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay và password.

  5,380,000 
 • Máy chấm công vân tay và thẻ GIGATA T9

  – Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp.
  – Quản lý đến 500 dấu vân tay và 500 thẻ cảm ứng và Password.
  – Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay và password.
  – Sử dụng cảm ứng thế hệ mới chống trầy, chống mài mòn.
  – Dung lượng nhớ lưu trữ trong máy 50.000 IN/OUT.

  2,850,000 
 • Máy chấm công khuôn mặt và vân tay GIGATA FA-113

  – Máy chấm công chấm công bằng khuôn mặt-và vân tay
  – Quản lý đến 3.000 dấu vân tay và 1200 khuôn mặt
  – Sử dụng Chip xử lý Intel của Mỹ
  – Sử dụng Sensor thế hệ mới chống trầy.

  7,780,000 
 • Máy chấm công vân tay GIGATA 777

  – Máy chấm công tích hợp nhiều dấu vân tay. Xuất ra báo cáo trực tiếp
  – Công suất chứa 500 dấu vân tay
  – Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 30.000 lần chấm công
  – Màn hình màu tuyệt đẹp
  – Lấy dữ liệu nhanh bằng thẻ nhớ và USB

  2,980,000 
 • Máy chấm công vân tay và thẻ kiểm soát cửa ra vào GIGATA TFT 700

  – Máy chấm công vân tay và thẻ kiểm soát cửa ra vào
  – Công suất chứa 10,000 vân tay, thẻ + kiểm soát cửa ra vào, chip Intel xử lý nhanh
  – Sử dụng cảm ứng thế hệ mới chống trầy, chống mài mòn
  – Màn hình 3.5 inch, 65.000 màu tuyệt đẹp với nhiều tiện ích, dễ dàng sử dụng.

  8,450,000 
 • Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng GIGATA GT100

  – Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp.
  – Quản lý đến 4.000 dấu vân tay và 4000 thẻ cảm ứng + Password
  – Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay và password
  – Sử dụng Chip xử lý Intel của Mỹ
  – Sử dụng cảm ứng thế hệ mới chống trầy, chống mài mòn.
  – Dung lượng bộ nhớ lưu trữ trong máy 100.000 IN/OUT

  3,650,000 
 • Máy chấm công vân tay và thẻ kiểm soát cửa ra vào GIGATA TFT 800

  – Chấm công bằng dấu vân tay + thẻ cảm ứng + chụp hình
  – Quản lý đến 50.000 dấu vân tay và thẻ cảm ứng và Password.
  – Sử dụng Chip xử lý Intel của Mỹ mới nhất năm 2014
  – Sử dụng Sensor thế hệ mới chống trầy, chống mài mòn.

  11,950,000 
 • Máy chấm công vân tay và thẻ thế hệ mới GIGATA 779

  – Tích hợp Pin lưu điện từ 6-8 giờ.
  – Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp.
  – Quản lý đến 3.000 dấu vân tay và 3000 thẻ cảm ứng và Password.
  – Sử dụng Chip xử lý Intel của Mỹ 2012.
  – Sử dụng Sensor thế hệ mới chống trầy, chống mài mòn.
  – Dung lượng nhớ lưu trữ trong máy 100.000 IN/OUT.

  3,750,000 
 • Đầu đọc thẻ GIGATA CR10E

  – Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz 18 số, 14 số
  – Đọc thẻ không cần đăng ký, 10 số đầu tiên trong thẻ tự chạy trực tiếp về phần mềm sau khi chấm xong.
  – Khoảng cách đọc tối đa 10 cm.

  850,000 
 • Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng GIGATA 839

  – Tích hợp Pin lưu điện trong 8 giờ
  – Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp.
  – Quản lý đến 3.000 dấu vân tay và 3000 Thẻ cảm ứng + Password
  – Sử dụng Chip xử lý Intel của Mỹ
  – Sử dụng Sensor thế hệ mới chống trầy, chống mài mòn.
  – Dung lượng nhớ lưu trữ trong máy 100.000 IN/OUT

  3,880,000 
 • Đầu đọc thẻ GIGATA CR10M

  – Đầu đọc thẻ cảm ứng 13.56 MHz.
  – Đọc thẻ không cần đăng ký, hiện thị 10 số đầu tiên trong thẻ tự chạy trực tiếp về phần mềm sau khi chấm xong.
  – Khoảng cách đọc tối đa 10 cm.

  1,380,000 
 • Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng thẻ GIGATA 909

  – Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng.
  – Quản lý đến 30.000 thẻ cảm ứng
  – Sử dụng CHIP xử lý Intel của Mỹ

  3,480,000 
 • Máy chấm công kiểm soát cửa bằng thẻ GIGATA SC700

  – Máy chấm công và kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng.
  – Quản lý đến 30.000 thẻ cảm ứng
  – Sử dụng CHIP xử lý Intel của Mỹ
  – Tốc độ xử lý nhanh < 1 giây/1lần chấm công
  – Dung lượng bộ nhớ 100.000 In/Out.

  3,650,000 
 • Máy chấm công vân tay GIGATA 879C

  – Tích hợp Pin lưu điện trong 8 giờ.
  – Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp.
  – Quản lý đến 3.000 dấu vân tay và 3,000 Password.
  – Sử dụng Chip xử lý Intel của Mỹ mới nhất 2015.
  – Sử dụng cảm ứng thế hệ mới chống trầy, chống mài mòn.
  – Dung lượng nhớ lưu trữ trong máy 100.000 IN/OUT.

  4,380,000 
 • Máy chấm công vân tay kiểm soát cửa GIGATA 779A

  – Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp.
  – Quản lý đến 3.000 dấu vân tay và 3000 thẻ cảm ứng + Password.
  – Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay và password.

  4,760,000 
 • Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng vân tay, thẻ cảm ứng GIGATA 839A

  – Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng
  – Tính năng: Tích hợp kiểm soát cửa ra vào
  – Tích hợp Pin lưu điện đến 8 giờ
  – Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp

  4,850,000 
 • Máy chấm công vân tay và thẻ GIGATA T8

  – Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp.
  – Quản lý đến 500 dấu vân tay 500 thẻ cảm ứng và Password.
  – Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay và password
  – Sử dụng cảm ứng thế hệ mới chống trầy, chống mài mòn.
  – Dung lượng nhớ lưu trữ trong máy 50.000 IN/ OUT.

  2,850,000