Thiết bị điều khiển ngõ vào xuất vé HDPARAGON HDS-TME401-TPL

– Hỗ trợ kết nối 4 camera IP.
– Cấp thẻ từ khi xe vào bãi xe. Cung cấp tối đa 350 thẻ từ.
– Support offline charge, speaker, LED word display, car detect, take and read card, audio chat, barrier gate control.

  • Mô tả

Mô tả

Bộ quản lý điều khiển ngõ vào (dùng thẻ từ)

– Hỗ trợ kết nối 4 camera IP.
– Cấp thẻ từ khi xe vào bãi xe. Cung cấp tối đa 350 thẻ từ.
– Support offline charge, speaker, LED word display, car detect, take and read card, audio chat, barrier gate control.