HDS-TME402-TPL

Hỗ trợ kết nối 4 camera IP.
Nhận vé khi xe rời bãi xe.
Support offline charge, speaker, LED word display, barrier gate control.

  • Mô tả

Mô tả

Bộ quản lý điều khiển ngõ ra (xuất vé)

Hỗ trợ kết nối 4 camera IP.
Nhận vé khi xe rời bãi xe.
Support offline charge, speaker, LED word display, barrier gate control.