• DR-G1130

  – Công nghệ quét: CMOS CIS; LED (R, G, B)
  – Tốc độ quét: 130 trang/ phút
  – Độ phân giải: 600 x 600 dpi
  – Kiểu quét: 1 mặt, 2 mặt
  – Khay nạp tài liệu: 500 tờ (max A3)
  – Công suất/ ngày: 30.000 bản quét

  179,790,000 
 • DR-C225

  – Độ phân giải: 600 x 600 dpi
  – Kiểu quét: 1 mặt, 2 mặt
  – Nguồn sáng: LED (đỏ (red), xanh lá cây (green), xanh da trời (blue))
  – Khổ giấy: A4

  16,980,000 
 • DR-X10C

  – Công nghệ quét: CMOS CIS; LED (R, G, B)
  – Tốc độ quét: 128 trang/ phút
  – Độ phân giải: 600 x 600 dpi
  – Kiểu quét: 1 mặt, 2 mặt
  – Khay nạp tài liệu: 500 tờ (max A3)
  – Công suất/ ngày: 60.000 bản quét

  288,800,000 
 • DR-C225W

  – Tốc độ quét: 25 trang/ phút (1 mặt); 50 hình/ phút (2 mặt).
  – Kiểu quét: 1 mặt, 2 mặt.
  – Nguồn sáng: LED (đỏ, xanh lá, xanh da trời).

  19,880,000 
 • DR-C130 

  – Công nghệ quét: CMOS CIS; LED (R, G, B)
  – Tốc độ quét: 30 trang/ phút (1 mặt); 60 hình/ phút (2 mặt, A4)
  – Kiểu quét: 1 mặt, 2 mặt
  – Khổ giấy quét: A4

  18,580,000 
 • DR 3010C

  – Độ phân giải: 600 x 600 dpi
  – Khổ giấy quét: A4
  – Kiểu quét: 1 mặt, 2 mặt
  – Khay nạp tài liệu: 50 tờ A4

  24,590,000 
 • LiDE 120

  – Độ phân giải quét: 2400 x 4800 dpi
  – Tốc độ quét (khổ A4, độ phân giải 300dpi): xấp xỉ 16 giây.
  Thiết kế nhỏ gọn với cân nặng lý tưởng.

  13,400,000 
 • DR-M140

  – Tốc độ quét: 40 trang/ phút
  – Khổ giấy quét: A4
  – Kiểu quét: 1 mặt, 2 mặt

  29,880,000 
 • LiDE 220 

  – Độ phân giải quét: 4800 x 4800 dpi
  – Tốc độ quét (khổ A4, độ phân giải 300dpi): xấp xỉ 10 giây.
  Thiết kế nhỏ gọn với cân nặng lý tưởng.

  1,980,000 
 • DR M160

  – Công nghệ quét: CMOS CIS; LED
  – Tốc độ quét: 60 trang/ phút
  – Khổ giấy quét: A4
  – Kiểu quét: 1 mặt, 2 mặt

  36,580,000 
 • 9000F

  – Khổ giấy quét: A4.
  – Phương pháp quét: Charge Coupled Device (CCD)
  – Tốc độ quét (ảnh màu): 12.1ms/dòng (2.400dpi – 4.800dpi)
  – Độ phân giải: tối đa 4.800 x 9.600 dpi.

  5,090,000 
 • ScanFront 300P

  – Công nghệ quét: CMOS CIS; LED (R, G, B)
  – Tốc độ quét: 30 trang/ phút
  – Độ phân giải: 600 x 600 dpi
  – Khay nạp tài liệu: 50 tờ A4
  – Công suất/ ngày: 2.000 bản quét

  44,380,000 
 • P-208 Mark II 

  – Độ phân giải: 150 x 600 dpi.
  – Chức năng nạp tài liệu: Nạp tự động (ADF) hoặc bằng tay.
  – Khổ giấy quét: A4.

  5,880,000 
 • CR-190i

  – Máy quét séc (cheque) dùng cho ngân hàng
  – Công nghệ quét: CMOS CIS; LED (R, G, B)
  – Tốc độ quét: 190 tấm/ phút
  – Độ phân giải: 300 x 300 dpi
  – Khay nạp tài liệu: 250 tờ
  – Công suất/ ngày: 2.000 bản quét

  64,980,000 
 • P-215

  – Máy quét tài liệu để bàn.
  – Nạp tài liệu tự động hoặc bằng tay.
  – Máy quét khổ giấy A4.

  7,980,000 
 • DR-6030C

  – Công nghệ quét: CMOS CIS; LED (R, G, B)
  – Tốc độ quét: 60 trang/ phút
  – Độ phân giải: 600 x 600 dpi
  – Kiểu quét: 1 mặt, 2 mặt
  – Khay nạp tài liệu: 100 tờ (max A3)
  – Công suất/ ngày: 10.000 bản quét

  76,880,000 
 • DR- F120

  – Công nghệ quét: CCD
  – Độ phân giải tối đa: 2400 x 2400 dpi
  – Tốc độ quét: 20 trang/phút (1 mặt); 36 hình/phút (2 mặt)

  11,280,000 
 • DR-G1100

  – Công nghệ quét: CMOS CIS; LED (R, G, B)
  – Tốc độ quét: 100 trang/ phút
  – Độ phân giải: 600 x 600 dpi
  –Kiểu quét: 1 mặt, 2 mặt
  – Khay nạp tài liệu: 500 tờ (max A3)
  – Công suất/ ngày: 25.000 bản quét

  122,880,000 
 • DR-C125

  – Công nghệ quét: CMOS CIS; LED (R, G, B)
  – Tốc độ quét: 25 trang/ phút; 50 hình/ phút
  – Khổ giấy quét: A4