Xem tất cả 15 kết quả

 • KB-SL01HS

  – Mở khóa bằng thẻ từ.
  – Báo động khi mở khóa sai.
  – Báo động khi nguồn yếu.
  – Đa quản lý.
  – Màu sắc để lựa chọn: Màu bạc.

  3,660,000 
 • KB-SL01HG

  – Lưu trữ tối đa 50 thẻ, 50 mật khẩu.
  – Mở khóa bằng thẻ từ.
  – Báo động khi mở khóa sai.
  – Báo động khi nguồn yếu.
  – Màu để lựa chọn: Màu vàng.

  3,660,000 
 • KB-SL02HS

  – Mở khóa bằng thẻ từ.
  – Báo động khi mở khóa sai.
  – Báo động khi nguồn yếu.
  – Màu để lựa chọn: Màu bạc.

  4,850,000 
 • KB-SL02HG

  – Mở khóa bằng thẻ từ.
  – Báo động khi mở khóa sai.
  – Báo động khi nguồn yếu.
  – Màu để lựa chọn: Màu vàng.

  4,850,000 
 • KB-SL03HS

  – Mở khóa bằng thẻ từ.
  – Báo động khi mở khóa sai.
  – Báo động khi nguồn yếu.
  – Màu để lựa chọn: Màu bạc.

  5,560,000 
 • KB-SL03HG

  – Mở khóa bằng thẻ từ.
  – Báo động khi mở khóa sai.
  – Báo động khi nguồn yếu.
  – Màu để lựa chọn: Màu vàng.

  5,560,000 
 • KB-SL01FR

  – Lưu trữ tối đa 50 thẻ, 50 mật khẩu.
  – Hỗ trợ 3 cách mở cửa: Thẻ từ, password và chìa khóa.
  – Tự động khóa khi nhập sai mật khẩu hoặc thẻ từ nhiều lần.
  – Chế độ báo động khi nguồn cấp yếu.
  – Màu lựa chọn: Màu đỏ.

  8,860,000 
 • KB-SL01FS

  – Lưu trữ tối đa 50 thẻ, 50 mật khẩu.
  – Hỗ trợ 3 cách mở cửa: Thẻ từ, password và chìa khóa.
  – Tự động khóa khi nhập sai mật khẩu hoặc thẻ từ nhiều lần.
  – Chế độ báo động khi nguồn cấp yếu.
  – Màu lựa chọn: Màu bạc.

  8,860,000 
 • KB-SL01FK

  – Lưu trữ tối đa 50 thẻ, 50 mật khẩu.
  – Hỗ trợ 3 cách mở cửa: Thẻ từ, password và chìa khóa.
  – Tự động khóa khi nhập sai mật khẩu hoặc thẻ từ nhiều lần.
  – Màu lựa chọn: Màu đen.

 • KB-SL02FR

  – Hỗ trợ 4 cách mở cửa: Thẻ từ, password, chìa khóa, vân tay.
  – Tự động khóa khi nhập sai mật khẩu hoặc thẻ từ.
  – Chế độ báo động khi nguồn cấp yếu.
  – Lưu trữ tối đa 50 thẻ, 50 mật khẩu.
  – Màu để lựa chọn: Màu đỏ.

  15,360,000 
 • KB-SL02FS

  – Hỗ trợ 4 cách mở cửa: Thẻ từ, password, chìa khóa, vân tay.
  – Tự động khóa khi nhập sai mật khẩu hoặc thẻ từ.
  – Chế độ báo động khi nguồn cấp yếu.
  – Lưu trữ tối đa 50 thẻ, 50 mật khẩu.
  – Màu để lựa chọn: Màu bạc

  15,360,000 
 • KB-SL02FK

  – Hỗ trợ 4 cách mở cửa: Thẻ từ, password, chìa khóa, vân tay.
  – Tự động khóa khi nhập sai mật khẩu hoặc thẻ từ.
  – Chế độ báo động khi nguồn cấp yếu.
  – Lưu trữ tối đa 50 thẻ, 50 mật khẩu.
  – Màu để lựa chọn: Màu đen

  15,360,000 
 • KB-ICRO1

  – Hỗ trợ thiết bị đọc và chép thẻ từ.
  – Tần số đọc: 13.56MHz.
  – Khoảng cách đọc: 13.56MHz.
  – Beep Tone: Buzzer.
  – Cổng kết nối: USB.

  2,650,000 
 • KB-SLTO1

  – Cài đặt số khóa.
  – Giám sát bằng các biểu tượng khóa.
  – Công nghệ card: T5557, M1.
  – Cường độ dòng điện: < 100mA.

  8,850,000 
 • KB – IDR01

  Thẻ từ KB – IDR01
  – Hỗ trợ thẻ từ: IC card frequency 13.56MHz.

  68,000