• KX-HDV130

  – Hỗ trợ 2 SIP accounts.
  – Hỗ trợ IPv6/IPv4.
  – 2 port LAN 10/100Mbps.
  – Hỗ trợ DHCP Client, DNS, HTTP, HTTPs, SNTP Client, VLAN, QoS.

  1,040,000 
 • KX-TCA185 

  – Màn hình màu 1.8 inch LCD hiển thị 6 dòng/16 ký tự.
  – Cổng kết nối tai nghe.
  – Đèn báo tin nhắn.
  – Chức năng lọc nhiễu.

  2,992,000 
 • KX-UT113 

  – Hỗ trợ 2 SIP accounts.
  – Chuẩn âm thanh HD.
  – Màn hình hiển thị 3 dòng.
  – Đàm thoại hội nghị 3 bên.

  1,450,000 
 • KX-TCA285

  – Màn hình màu LCD hiển thị 6 dòng/16 ký tự
  – Chức năng Bluetooth.
  – Thiết kế mỏng, nhẹ.
  – Cổng kết nối tai nghe.

  4,598,000 
 • KX-HDV230 

  – Hỗ trợ 6 SIP accounts, IPv6/IPv4.  
  – 2 port LAN Gigabit Ethernet.  
  – Hỗ trợ DHCP Client, DNS, HTTP, HTTPs, SNTP Client, VLAN, QoS.  

  2,360,000 
 • KX-TCA385

  – Màn hình màu LCD hiển thị 6 dòng/16 ký tự.
  – Chức năng Bluetooth.
  – Thiết kế mỏng, nhẹ.
  – Chức năng chống bụi và nước (Tiêu chuẩn IP65).

  7,161,000 
 • KX-HDV330 

  – Hỗ trợ 12 SIP accounts. Hỗ trợ IPv6/IPv4.
  – Hỗ trợ DHCP Client, DNS, HTTP, HTTPs, SNTP Client, VLAN, QoS.
  – 2 port LAN Gigabit Ethernet.
  – Màn hình hiển thị LCD màu 4.3 inch cảm ứng, có đèn nền.

  3,150,000 
 • KX-TPA60 

  – Màn hình màu LCD 1.8 inch.
  – Âm thanh băng rộng HD (G.722).
  – Danh bạ nhớ 500 số điện thoại.
  – Nhớ 20 số gọi đi, gọi đến gần nhất.

  2,380,000 
 • KX-HDV430 

  – Hỗ trợ 16 SIP accounts. Hỗ trợ IPv6/IPv4.
  – Hỗ trợ DHCP Client, DNS, HTTP, HTTPs, SNTP Client, VLAN, QoS.
  – 2 port LAN Gigabit Ethernet.
  – Màn hình hiển thị LCD màu 4.3 inch cảm ứng, có đèn nền.

  5,180,000 
 • KX-TPA65 

  – Màn hình màu LCD 1.8 inch.
  – Đèn chỉ thị LED 3 màu.
  – Âm thanh băng rộng HD (G.722).

  3,509,000 
 • KX-NT551

  – Màn hình hiển thị LCD 1 dòng.
  – Hỗ trợ 8 phím gán.
  – 2 Gigabit LAN port, hỗ trợ nguồn PoE.

  2,583,350 
 • KX-TGP600

  – Màn hình màu LCD 1.8 inch.
  – Kết nối lên tới 8 tay con (Điện thoại DECT IP phone).
  – 8 cuộc gọi đồng thời.

  3,509,999 
 • KX-NT543

  – Màn hình hiển thị LCD 3 dòng.
  – Hỗ trợ 24 phím lập trình chức năng.
  – 2 x 100Mbps LAN port, hỗ trợ nguồn PoE.
  – Hỗ trợ loa ngoài.

  3,712,280 
 • KX-NT553

  – Màn hình hiển thị LCD 3 dòng.
  – Hỗ trợ 24 phím lập trình chức năng.
  – 2 Gigabit LAN port, hỗ trợ nguồn PoE.
  – Hỗ trợ loa ngoài.

  4,414,080 
 • KX-NT546

  – Màn hình hiển thị LCD 6 dòng.
  – Hỗ trợ 24 phím lập trình chức năng.
  – 2 x 100Mbps LAN port, hỗ trợ nguồn PoE.
  – Hỗ trợ loa ngoài.

  4,840,000 
 • KX-NT556

  – Màn hình hiển thị LCD 6 dòng.
  – Hỗ trợ 24 phím lập trình chức năng.
  – 2 Gigabit LAN port, hỗ trợ nguồn PoE.

  5,747,500 
 • KX-HDV100

  – Hỗ trợ 1 SIP accounts. Hỗ trợ IPv6/IPv4.
  – 01 port LAN Fast Ethernet 10/100Mbps.
  – Hỗ trợ DHCP Client, DNS, HTTP, HTTPs, SNTP Client, VLAN, QoS.

  890,000 
 • KX-NT560

  – Màn hình hiển thị LCD 4.4 inch.
  – 36 phím lập trình chức năng.
  – 2 x Gigabit LAN Port, hỗ trợ nguồn PoE.

  7,320,500