• DAG1000-4O

  – Giao tiếp mạng: 10/ 100 BASE-TX.
  – 1 cổng WAN, 3 cổng LAN.
  – Giao diện: 4 FXO, T.38 FAX.
  – Hỗ trợ: 2 RJ-45 10/ 100Mbps.

  5,460,000 
 • DAG1000-8S 

  – 1 cổng WAN và 3 cổng LAN.
  – Giao diện: 8FXS, T.38 FAX.
  – Giao tiếp mạng: 10/ 100 Base-TX.

  5,960,000 
 • DAG1000-8O

  – 1 cổng WAN và 3 cổng LAN.
  – Giao diện: 8FXO, T.38 FAX.
  – Giao tiếp mạng: 10/ 100 Base-TX.

  7,390,000 
 • DAG1000-4S4O 

  – Giao diện: 4 FXS và 4 FXO, T.38 FAX.
  – Hỗ trợ: G.711, G.729 A/ B, G.168.
  – Giao tiếp mạng: 10/ 100 Base-TX.

  8,360,000 
 • DAG2000-16S

  – Giao diện: 16 FXS, T.38 FAX.
  – Hỗ trợ: G.711, G723.1, G.729 A/B, G.168.
  – Giao tiếp mạng: 10/ 100 Base-TX.

  10,740,000 
 • DAG2000-16O 

  – Giao diện: 16 FXO, T.38 FAX.
  – Hỗ trợ: G.711, G723.1, G.729 A/B, G.168.
  – Giao tiếp mạng: 10/ 100 Base-TX.

  12,650,000 
 • DAG2000-8S8O

  – Giao tiếp mạng: 10/ 100 Base-TX.
  – Giao diện: 16 FXS và 16FXO, T.38 FAX.
  – Hỗ trợ: G.711, G723.1, G.729 A/B, G.168.

  16,490,000 
 • DAG2000-24S 

  – Giao diện: 24 FXS, T.38 FAX.
  – Giao tiếp mạng: 10/ 100 Base-TX.
  – Hỗ trợ chuẩn: G.711, G723.1, G.729 A/B, G.168.

  15,850,000 
 • DAG2000-32S

  – Giao diện: 32 FXS, T.38 FAX.
  – Giao tiếp mạng: 10/ 100 Base-TX.
  – Hỗ trợ chuẩn: G.711, G723.1, G.729 A/B, G.168.

  20,980,000 
 • DAG1000-4S

  – Giao tiếp mạng: 10/ 100 BASE-TX.
  – 1 cổng WAN, 3 cổng LAN.
  – Giao diện: 4 FXS, T.38 FAX, RJ-11.
  – Hỗ trợ: 2 RJ-45 10/ 100Mbps.

  3,080,000