Camera HDPARAGON

 • HDS-5882TVI-IR

  – Công nghệ HD-TVI.
  – Độ phân giải: HD 720P, 1 Megapixel.
  – Ống kính: 3.6mm @ F1.8 (tùy chọn: 6mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.
  2139

  540,000 
 • HDS-5882TVI-IRQ

  – Công nghệ HD-TVI
  – Độ phân giải: HD 720P, 1 Megapixel.
  – Ống kính: 3.6mm @ F1.8 (tùy chọn: 6mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.

  440,000 
 • HDS-5785P-IR

  – Độ phân giải: 1.3 Megapixel, HD (1280 x 960).
  – Độ phân giải ngang: 720TVL.
  – Ống kính: 3.6 mm (2.8 mm, 6mm tùy chọn).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.2141

 • HDS-5885TVI-IR

  – Công nghệ HD-TVI.
  – Độ phân giải: Full HD 1080P, 2 Megapixel.
  – Ống kính: 3.6mm @ F1.8 (tùy chọn: 6mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.2142

 • HDS-1785P-IR

  –       Độ phân giải: 1.3 Megapixel.
  –       Độ phân giải ngang: 720TVL.
  –       Ống kính: 3.6 mm (2.8 mm, 6mm tùy chọn).
  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.

 • HDS-1885TVI-IR

  –       Độ phân giải:  2 Megapixel.
  –       Ống kính: 3.6mm.
  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.

 • HDS-1882TVI-IRA3

  –       Độ phân giải: HD 720P, 1 Megapixel.
  –       Ống kính: 3.6mm @ F1.8 (tùy chọn: 6mm).
  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 40 mét.

  840,000 
 • HDS-1882TVI-IRA5

  –       Độ phân giải: HD 720P, 1 Megapixel.
  –       Ống kính: 3.6mm @ F1.8 (tùy chọn: 6mm).
  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét.

  950,000 
 • HDS-1885TVI-IR3

  –       Độ phân giải: Full HD 1080P, 2 Megapixel.
  –       Ống kính: 3.6mm @ F1.8 (tùy chọn: 6mm).
  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 40 mét.
  –       Công nghệ HD-TVI

 • HDS-1885TVI-IR5

  –       Công nghệ HD-TVI.
  –       Độ phân giải: Full HD 1080P, 2 Megapixel.
  –       Ống kính: 3.6mm @ F1.8 (tùy chọn: 6mm).
  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét.

 • HDS-1785P-IR3

  –       Độ phân giải: 1.3 Megapixel, HD (1280 x 960).
  –       Độ phân giải ngang: 720TVL.
  –       Ống kính: 3.6 mm (2.8mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm tùy chọn).
  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 40 mét.

 • HDS-1785P-IR5

  –       Độ phân giải: 1.3 Megapixel, HD (1280 x 960).
  –       Ống kính: 3.6 mm (6mm, 8mm, 12mm, 16mm tùy chọn).
  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét.

 • HDS-1785P-VFIR3

  –       Độ phân giải: 1.3 Megapixel, HD (1280 x 960).
  –       Độ phân giải ngang: 720TVL.
  –       Ống kính: 2.8 – 12 mm @ F1.4.
  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.

 • HDS-1885TVI-VFIRZ3

  –       Công nghệ HD-TVI.
  –       Độ phân giải: Full HD 1080P, 2 Megapixel.
  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 50 mét.

 • HDS-1885TVI-WBX

  –       Công nghệ HD-TVI.
  –       Độ phân giải: Full HD 1080P, 2 Megapixel.
  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét.

 • DGC-1306

  –         Độ phân giải: 2 Megapixel.
  –         Ống kính motorized: f2.8mm ~ f12mm/ F1.4-F2.8
  –         Tầm quan sát hồng ngoại: 50 mét.
  –         Nguồn điện: 12VDC/ 0.5A.

  2,680,000 
 • AVT450AP

  –       Độ phân giải: 2 Megapixels.
  –       Có thể điều chỉnh thông số camera nhờ chức năng DCCS kết nối với đầu ghi.
  –       Tích hợp công nghệ cân bằng ánh sáng: WDR.

  3,860,000 
 • HDS-1882TVI-IRA

  – Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch CMOS.
  – Độ phân giải: HD 720P, 1 Megapixel.
  – Kích thước hình ảnh: 1280(H) x 720(V).

  640,000 
 • HDS-1885DTVI-IR

  – Công nghệ HD-TVI.
  – Độ phân giải: 2 Megapixel, hình ảnh Full HD (1080P).
  – Ống kính: 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.

  840,000 
 • HDS-1885DTVI-IR3

  – Công nghệ HD-TVI.
  – Độ phân giải: 2 Megapixel, hình ảnh Full HD (1080P) cực đẹp.
  – Ống kính: 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 40 mét.

  1,250,000 
 • HDS-1885DTVI-IR5

  – Công nghệ HD-TVI.
  – Độ phân giải: 2 Megapixel, hình ảnh Full HD (1080P).
  – Ống kính: 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét.

  1,380,000 
 • HDS-1887STVI-IR3E

  – Công nghệ HD-TVI.
  – Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  – Ống kính: 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 40 mét, hỗ trợ LED EXIR.

  2,064,000 
 • HDS-1887TVI-IR3

  – Công nghệ HD-TVI.
  – Độ phân giải: 2.0 Megapixel (1928 x 1088).
  – Ống kính: 2.8mm, 3.6mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm lens @ F1.2.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 40 mét.

  2,131,200 
 • HDS-1887STVI-IR5

  – Công nghệ HD-TVI.
  – Độ phân giải: 2 Megapixel.
  – Kích thước hình ảnh: 1920(H) x 1080(V).
  – Ống kính: 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét, hỗ trợ LED EXIR.

  2,198,400 
 • HDS-1887STVI-IR5E

  – Công nghệ HD-TVI
  – Độ phân giải: 2.0 Megapixel
  – Ống kính: 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét, hỗ trợ LED EXIR.

  2,265,600 
 • HDS-1887TVI-IR5

  – Công nghệ HD-TVI.
  – Độ phân giải: 2.0 Megapixel (1928 x 1088).
  – Ống kính: 3.6mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm lens @ F1.2.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét.

  1,332,800 
 • HDS-1895DTVI-IR3

  – Công nghệ HD-TVI
  – Độ phân giải: 3.0 Megapixel
  – Ống kính: 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 40 mét.

  1,484,000 
 • HDS-1895DTVI-IR5

  – Công nghệ HD-TVI
  – Độ phân giải: 3.0 Megapixel
  – Ống kính: 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét.

  1,685,600 
 • HDS-1895TVI-IR3

  – Công nghệ HD-TVI
  – Độ phân giải: 3.0 Megapixel (2052 x 1536).
  – Ống kính: 2.8mm, 3.6mm, 6mm lens @ F1.2.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 40 mét.

  2,822,400 
 • HDS-1895TVI-IR5

  – Công nghệ HD-TVI
  – Độ phân giải: 3.0 Megapixel (2052 x 1536)
  – Ống kính: 2.8mm, 3.6mm, 6mm lens @ F1.2.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét.

  3,024,000 
 • HDS-1897DTVI-IR3

  –  Độ phân giải 4 Megapixel
  – Độ phân giải 5 Megapixel khi kết nối với đầu ghi 5MP HUHI.
  – Ống kính: 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: EXIR 20 mét.

  1,440,000 
 • HDS-1897DTVI-IR5

  – Độ phân giải 4 Megapixel.
  – Độ phân giải 5 Megapixel khi kết nối với đầu ghi 5MP HUHI.
  – Ống kính: 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: EXIR 20 mét.

  1,584,000 
 • HDS-1897TVI-IR3

  – Công nghệ HD-TVI
  – Độ phân giải: 5.0
  – Ống kính: 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 40 mét

  2,064,000 
 • HDS-1897TVI-IR5

  – Công nghệ HD-TVI
  – Độ phân giải: 5.0 Megapixel
  – Ống kính: 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 40 mét.

  2,332,800 
 • HDS-1887TVI-VFIRZ3

  – Công nghệ HD-TVI
  – Độ phân giải: 2.0 Megapixel (1928 x 1088).
  – Ống kính: 2.8 – 12 mm @ F1.2.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 40 mét.

  3,571,200 
 • HDS-1895TVI-VFIRZ3

  – Công nghệ HD-TVI
  – Độ phân giải: 3.0 Megapixel (2052 x 1536).
  – Ống kính: 2.8 – 12 mm @ F1.2.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 40 mét.

  4,396,800 
 • HDS-1887STVI-IR

  – Công nghệ HD-TVI
  – Độ phân giải: 2.0 Megapixel Full HD 1080P
  – Ống kính: 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét, hỗ trợ LED EXIR.

  1,584,000 
 • HDS-1887STVI-IRE

  – Công nghệ HD-TVI
  – Độ phân giải: 2.0 Megapixel
  – Ống kính: 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét, hỗ trợ LED EXIR.

  1,718,400 
 • HDS-1887TVI-IR

  – Công nghệ HD-TVI
  – Độ phân giải: 2.0 Megapixel (1928 x 1088).
  – Ống kính: 2.8mm, 3.6mm, 6mm lens @ F1.2.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.

  1,785,600 
 • HDS-1895DTVI-IR

  – Công nghệ HD-TVI
  – Độ phân giải: 3.0 Megapixel
  – Ống kính: 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét, hỗ trợ LED EXIR.

  9,272,000 
 • HDS-1895TVI-IR

  – Công nghệ HD-TVI
  – Độ phân giải: 3.0 Megapixel (2052 x 1536).
  – Ống kính: 2.8mm, 3.6mm, 6mm lens @ F1.2.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.

  2,332,800 
 • HDS-1897TVI-IR

  – Công nghệ HD-TVI
  – Độ phân giải: 5.0 Megapixel
  – Ống kính: 3.6mm@F1.8 (tùy chọn 6mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét, sử dụng đèn LED EXIR.
  – Nguồn điện: 12VDC.

  1,718,400 
 • HDS-1897DTVI-IR

  – Độ phân giải 4 Megapixel
  – Độ phân giải 5 Megapixel khi kết nối với đầu ghi 5MP HUHI.
  – Ống kính: 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: EXIR 20 mét.

  1,200,000 
 • HDS-1897DTVI-IRZ3

  – Độ phân giải 4 Megapixel
  – Độ phân giải 5 Megapixel khi kết nối với đầu ghi 5MP HUHI.
  – Ống kính: Zoom quang học tự động 2.7~13.5 mm.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: EXIR 40 mét.

  2,476,800 
 • HDS-1897TVI-IRZ3

  – Công nghệ HD-TVI
  – Độ phân giải: 5.0 Megapixel.
  – Ống kính: Zoom quang học tự động 2.8~12mm.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 40 mét, hỗ trợ LED EXIR.

  3,504,000 
 • HDS-1887STVI-IRZ3

  – Công nghệ HD-TVI
  – Độ phân giải: 2 Megapixel Full HD 1080P
  – Ống kính: Zoom quang học tự động 2.8~12mm. Auto focus.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 40 mét,hỗ trợ LED EXIR

  3,158,400 
 • HDS-1887STVI-IRZ3E

  – Công nghệ HD-TVI
  – Độ phân giải: 2.0 Megapixel Full HD 1080P
  – Ống kính: 2.8~12mm, hỗ trợ zoom quang học tự động, Auto Focus.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 40 mét, hỗ trợ LED EXIR.

  3,369,600 
 • HDS-1897TVI-VFIRZ3

  – Công nghệ mới HD-TVI
  – Độ phân giải: 5.0 Megapixel.
  – Ống kính: Zoom quang học tự động 2.8~12mm.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 40 mét, hỗ trợ LED EXIR.

 • HDS-1885TVI-WBX

  – Công nghệ HD-TVI
  – Độ phân giải: Full HD 1080P, 2 Megapixel.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét.

  4,329,600 
 • HDS-5885DTVI-IR

  – Công nghệ HD-TVI
  – Độ phân giải: 2 Megapixel, Full HD (1080P)
  – Ống kính: 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.

  660,000