Camera VANTECH

Camera VANTECH

 • VP-155AHDM

  – Độ phân giải: 1.3 Megapixel.

  – Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét.

  – Ống kính: 3.6 mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn).

  – Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.

  1,400,000 
 • VP-156AHDH

  – Độ phân giải: 2.0 Megapixel.

  – Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét.

  – Ống kính: 3.6 mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn).

  – Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.

  1,600,000 
 • VP-1100D

  – Công nghệ AHD (Analog High Definition) là công nghệ Analog có độ nét cao. Có khả năng truyền tải dữ liệu với khoảng cách truyền dài từ 300 – 500 mét.
  – Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 30 mét.

  690,000 
 • VP-150A

  – Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  – Ống kính: 3.6mm (Tùy chọn 6, 8, 12mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 30 mét.

  830,000 
 • VP-1500A/T/C

  -Cảm biến hình ảnh: Sony Chipset.
  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Ống kính: 3.6mm.

  1,350,000 
 • VP-155TVI

  – Độ phân giải: 1.0 Megapixel.
  – Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét.
  – Ống kính: 3.6 mm (6mm, 8mm, 12mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 24 pcs Smart IR LED.

  1,200,000 
 • VP-156TVI

  – Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  – Ống kính: 3.6 mm (6mm, 8mm, 12mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 24 pcs Smart IR LED.
  – Số đèn LED hồng ngoại: 30 – 40 mét.

  1,800,000 
 • VP-157TVI

  – Công nghệ: Adopt HD-TVI.
  – Độ phân giải: 1.3 Megapixel.
  – Ống kính: 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.

  1,400,000 
 • VP-158TVI

  – Công nghệ: Adopt HD-TVI.
  – Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  – Ống kính: 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.

  1,600,000 
 • VP-131TVI

  -Độ phân giải: 1.0 Megapixel.
  -Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét.
  -Ống kính: 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm).
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.

  1,300,000 
 • VP-133TVI

  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét.
  -Ống kính: 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm).
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.

  1,700,000 
 • VP-135TVI

  – Độ phân giải: 4.0 Megapixel.
  – Ống kính: 3.6mm (tùy chọn 6, 8, 12mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 30-40 mét.

  2,800,000 
 • VP-141TVI

  -Độ phân giải: 1.0 Megapixel.
  -Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét.
  -Ống kính: 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm).
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 50 – 60 mét.

  1,600,000 
 • VP-143TVI

  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét.
  -Ống kính: 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm).
  -Số đèn LED hồng ngoại: 6 đèn Array LED.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 50 – 60 mét.

  2,000,000 
 • VP-145TVI

  – Độ phân giải: 4.0 Megapixel.
  – Ống kính: 3.6mm (tùy chọn 6, 8, 12mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 50-60 mét.

  3,400,000 
 • VP-122AHDM

  -Độ phân giải camera: 1.3 Megapixel.
  -Ống kính: 3.6 mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn).
  -Số đèn LED hồng ngoại: 6 đèn ARRAY LED.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 40 – 50 mét.

  1,300,000 
 • VP-1133TVI

  – Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  – Ống kính: 3.6mm (tùy chọn 6, 8, 12mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 30-40 mét.

  1,600,000 
 • VP-124AP

  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Số đèn LED hồng ngoại: 6 đèn Array LED.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 40 – 50 mét.

  1,200,000 
 • VP-124CP

  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Ống kính: 3.6mm.
  -Số đèn LED hồng ngoại: 6 đèn LED Array.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 40 – 50 mét.

  1,200,000 
 • VP-124TP

  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel, Full HD (1920 x 1080).
  -Ống kính: 3.6mm.
  -Số đèn LED hồng ngoại: 6 đèn LED Array.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 40 – 50 mét.

  1,200,000 
 • VP-123AHDM

  – Độ phân giải camera: 1.3 Megapixel.
  – Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét.
  – Tốc độ tối đa khung hình: 25/30 fps @AHD-M.
  – Ống kính: 3.6 mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.

  1,700,000 
 • VP-124AHDH

  – Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  – Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét.
  – Ống kính: 3.6 mm (6mm, 8mm, 12mm).
  – Số đèn LED hồng ngoại: 30 – 40 mét.

  1,800,000 
 • VP-200A

  – Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  – Ống kính: 3.6mm (tùy chọn 6, 8, 12mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 30-40 mét.

  1,500,000 
 • VP-132AHDM

  – Độ phân giải camera: 1.3 Megapixel.
  – Ống kính: 3.6 mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn).
  – Số đèn LED hồng ngoại: 36 đèn Smart IR LED.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 40 – 50 mét.

  1,400,000 
 • VP-133AHDM

  – Độ phân giải camera: 1.3 Megapixel.
  – Ống kính: 3.6 mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn).
  – Số đèn LED hồng ngoại: 36 đèn Smart IR LED.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 40 – 50 mét.

  1,800,000 
 • VP-134AHDH

  -Độ phân giải camera: 2.0 Megapixel.
  -Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét.
  -Ống kính: 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm).
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 40 – 50 mét.

  1,900,000 
 • VP-152AHDM

  -Ống kính: 3.6 mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn).
  -Số đèn LED hồng ngoại: 24 đèn Smart IR LED.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.

  1,200,000 
 • VP-154AHDH

  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét.
  -Ống kính: 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm).
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.

  1,400,000 
 • VP-151TVI

  -Độ phân giải: 1.3 Megapixel.
  -Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét.
  -Ống kính: 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm).
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.

  1,200,000 
 • VP-153TVI

  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét.
  -Ống kính: 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm).
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.

  1,500,000 
 • VP-200C

  – Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 30-40 mét.
  – Số LED hồng ngoại: 24 Smart IR LED.

  1,200,000 
 • VP-200T

  – Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  – Ống kính: 3.6mm (tùy chọn 6, 8, 12mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 30-40 mét.

  1,500,000 
 • VP-150TVI

  – Độ phân giải: 1.0 Megapixel.
  – Ống kính: 3.6mm (tùy chọn 6, 8, 12mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20-30 mét.

  880,000 
 • VP-121TVI

  -Độ phân giải: 1.3 Megapixel.
  -Ống kính: 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm).
  -Số đèn LED hồng ngoại: 6 đèn Array LED.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 40 – 50 mét.

  1,200,000 
 • VP-123TVI

  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Ống kính: 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm).
  -Số đèn LED hồng ngoại: 6 đèn Array LED.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 40 – 50 mét.

  1,600,000 
 • VP-125TVI

  – Độ phân giải: 4.0 Megapixel.
  – Ống kính: 3.6mm (tùy chọn 6, 8, 12mm).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 40-50 mét.

  2,800,000 
 • VP-2167AHD

  -Độ phân giải: 1.3 Megapixel.
  -Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét.
  -Ống kính: 4 mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn).
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.

  1,200,000 
 • VP-263AHDM

  – Độ phân giải camera: 1.3 Megapixel.
  – Độ phân giải HD với hình ảnh sắc nét.
  – Ống kính: 2.8 ~ 12 mm (Vari-focal).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.

  2,500,000 
 • VP-264AHDH

  – Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  – Ống kính tiêu cự: 2.8 – 12mm.
  – Số đèn LED hồng ngoại: 4 đèn Array LED.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.

  2,800,000 
 • VP-273AHDM

  – Độ phân giải camera: 1.3 Megapixel.
  – Ống kính: 2.8 ~ 12 mm (Vari-focal).
  – Số đèn LED hồng ngoại: 12 đèn Array LED.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 50 – 60 mét.

  2,800,000 
 • VP-274AHDH

  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Ống kính tiêu cự: 2.8 – 12mm.
  -Số đèn LED hồng ngoại: 12 đèn Array LED.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 50 – 60 mét.

  3,200,000 
 • VP-273TVI

  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Ống kính tiêu cự: 2.8 – 12 mm.
  -Số đèn LED hồng ngoại: 12 đèn Array LED.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 50 – 60 mét.

  2,900,000 
 • VP-162AHDM

  – Độ phân giải camera: 1.0 Megapixel.
  – Ống kính: 3.6 mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn).
  – Số đèn LED hồng ngoại: 2 đèn ARRAY LED.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.

  1,200,000 
 • VP-163AHDM

  – Độ phân giải camera: 1.3 Megapixel.
  – Ống kính: 3.6 mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn).
  – Số đèn LED hồng ngoại: 2 đèn ARRAY LED.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.

  1,500,000 
 • VP-161TVI

  -Độ phân giải: 1.0 Megapixel.
  -Ống kính: 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm).
  -Số đèn LED hồng ngoại: 2 đèn Array LED.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.

  1,500,000 
 • VP-164AHDH

  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Ống kính: 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm).
  -Số đèn LED hồng ngoại: 2 đèn Array LED.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.

  1,800,000 
 • VP-163TVI

  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Ống kính: 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm).
  -Số đèn LED hồng ngoại: 2 đèn Array LED.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.

  1,900,000 
 • VP-172AHDM

  – Độ phân giải camera: 1.0 Megapixel.
  – Ống kính: 3.6 mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn).
  – Số đèn LED hồng ngoại: 4 đèn IR ARRAY LED.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 40 – 60 mét.

  1,400,000 
 • VP-173AHDM

  – Độ phân giải camera: 1.3 Megapixel.
  – Ống kính: 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm).
  – Số đèn LED hồng ngoại: 4 đèn IR ARRAY LED.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.

  1,650,000 
 • VP-174AHDH

  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Ống kính: 4mm (6mm, 8mm, 12mm).
  -Số đèn LED hồng ngoại: 4 đèn Array LED.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 40 – 60 mét.

  1,980,000