• HL-L8350CDW 

  – Công nghệ: Electrophotographic LED (Single Pass)
  – Tốc độ in: 30 trang/phút (màu và trắng đen)
  – Độ phân giải: 2400dpi (2400 x 600dpi) và 600 x 600dpi

  8,250,000 
 • MFC-9120CN 

  · Tốc độ modem: 33,6 Kbps
  · Bộ nhớ fax: 500 trang khi hết giấy
  · Tự động nạp bản gốc 35 trang
  · Quay số nhanh: 200 số

  10,250,000 
 • MFC-9140CDN

  – Công nghệ: Electrophotographic LED (Single Pass)
  – Tốc độ in: 22 trang/ phút (màu và trắng đen) A4
  – Độ phân giải: 2400 x 600dpi và 600 x 600dpi

  10,880,000 
 • MFC–L6900DW

  – Khổ giấy: Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6.
  – Tốc độ in: 52 trang/ tháng (trắng/ đen).
  – Độ phân giải in: 1200 x 1200 dpi.

  22,180,000 
 • MFC-L8850CDW 

  – Độ phân giải: 2400 x 600dpi và 600 x 600dpi
  – Bộ nhớ trong: 192MB
  – Bộ nhớ Fax: 500 trang khi hết giấy
  – Tự động nạp bản gốc 35 trang

  14,350,000 
 • HL-L8250CDN

  – Tốc độ in: 28 trang/phút (màu và trắng đen)
  – Độ phân giải: 2400 dpi (2400 x 600 dpi) và 600 x 600dpi
  – Bộ nhớ trong: 128MB

  7,260,000