• FAX-1020E

  – Máy Fax giấy thường.
  – Bộ nhớ 512KB.
  – Tốc độ Modem 14.4Kbps.

 • FAX-2840

  – Tốc độ modem: 33.6Kbps
  – Tự động nạp bản gốc 20 tờ.
  – Tốc độ in : 21 trang / phút

  4,050,000 
 • Brother FAX-235S

  – Màn hình hiển thị LCD 1 dòng 16 ký tự.
  – Tốc độ Modem 9.6Kbps.
  – Tính năng khóa hệ thống.
  – Tự động cắt giấy.
  – Lưu bản Fax tiếp theo.

 • Brother FAX-236S

  – Màn hình hiển thị LCD 1 dòng 16 ký tự.
  – Tốc độ Modem 9.6Kbps.
  – Tính năng khóa hệ thống.
  – Tự động cắt giấy.
  – Lưu bản Fax tiếp theo.

 • Brother FAX-878

  – Máy fax giấy thường tốc độ Modem 9.6Kbps.
  – Tính năng khóa hệ thống.
  – Lưu bản Fax tiếp theo.

 • Brother FAX-1020E

  – Máy Fax giấy thường.
  – Bộ nhớ 512KB.
  – Tốc độ Modem 14.4Kbps.
  – Tự động nhận bản Fax & cuộc gọi.

 • Brother FAX-2840

  – Chức năng máy fax: Fax, PC-Fax, In, Copy
  – Tốc độ modem: 33.6Kbps
  – Tự động nạp bản gốc 20 tờ.
  – Tốc độ in : 21 trang / phút
  – Khay giấy: 250 trang

  4,050,000 
 • FAX-235S 

  – Màn hình hiển thị LCD 1 dòng 16 ký tự.
  – Tốc độ Modem 9.6Kbps.
  – Tính năng khóa hệ thống.

 • FAX-236S 

  – Tốc độ Modem 9.6Kbps.
  – Tính năng khóa hệ thống.
  – Tự động cắt giấy.

 • FAX-878 

  – Máy fax giấy thường tốc độ Modem 9.6Kbps.
  – Tính năng khóa hệ thống.
  – Lưu bản Fax tiếp theo.