• Panasonic KX-FT987

  – Bàn phím vuông.
  – Ghi âm 2 chiều và trả lời tự động.
  – SP-Phone hai chiều.
  – Khay nạp giấy tự động 10 tờ.
  – Màn hình LCD hiển thị 2 dòng.

  2,250,000 
 • KX-FL422

  – Màn hình LCD 2 dòng hiển thị tên và số.
  – Khay chứa giây 200 trang.
  – Nhớ 150 trang gửi đi và 100 trang gửi đến.
  – Danh bạ lưu 100 tên và số điện thoại.

  4,150,000 
 • Panasonic KX-FL422

  – Máy Fax Laser màu ghi bạc hoặc đen.
  – Màn hình LCD 2 dòng hiển thị tên và số.
  – Khay chứa giây 200 trang.
  – Nhớ 150 trang gửi đi và 100 trang gửi đến.

  4,150,000 
 • KX-FL612

  – Máy Fax laser siêu nét: 600dpi.
  – Có 122 bộ nhớ.
  – Hiển thị số điện thoại gọi đến hệ FSK & DTMF.
  – Tự động chuyển fax/ tel.
  – Có phím Navigator truy cập nhanh.
  – Fax liên tục 20 bản,.

  4,950,000 
 • Panasonic KX-FL612

  – Máy Fax laser siêu nét: 600dpi.
  – Có 122 bộ nhớ.
  – Hiển thị số điện thoại gọi đến hệ FSK & DTMF.
  – Tự động chuyển fax/ tel.
  – Có phím Navigator truy cập nhanh.
  – Fax liên tục 20 bản,.

  4,950,000 
 • KX-MB2085

  – Tốc độ in và copy lên tới 26 trang/phút
  – Khay đựng giấy 250 tờ.
  – Dung lượng bộ nhớ 32MB

 • Panasonic KX-MB2085

  – Máy Fax Lazer đa chức năng: Print, Copy, Scan, Fax
  – Tốc độ in và copy lên tới 26 trang/phút
  – Khay đựng giấy 250 tờ.
  – Dung lượng bộ nhớ 32MB

 • KX-MB2120

  – Tốc độ in 2 mặt: 24 trang A4/phút.
  – Tốc độ in 1 mặt: 26 trang A4/phút.
  – Tốc độ copy: 26 trang A4/phút.
  – Độ phân giải copy: 600x600dpi.

 • Panasonic KX-MB2120

  – Máy Fax Laser đa chức năng: In-Copy-Scan-Fax.
  – Chức năng in 2 mặt tự động.
  – Tốc độ in 2 mặt: 24 trang A4/phút.
  – Tốc độ in 1 mặt: 26 trang A4/phút.

 • KX-MB2130

  – Tốc độ in 2 mặt: 24 trang A4/phút.
  – Tốc độ in 1 mặt: 26 trang A4/phút.
  – Độ phân giải in: 600x600dpi.
  – Tốc độ copy: 26 trang A4/phút.

 • Panasonic KX-MB2130

  – Tốc độ in 2 mặt: 24 trang A4/phút.
  – Tốc độ in 1 mặt: 26 trang A4/phút.
  – Độ phân giải in: 600x600dpi.
  – Tốc độ copy: 26 trang A4/phút.
  – Tốc độ Fax: 33.6kbp/s

 • KX-MB2170 

  – Tốc độ in 2 mặt: 24 trang A4/phút.
  – Tốc độ in 1 mặt: 26 trang A4/phút.
  – Độ phân giải in: 600x600dpi.
  – Tốc độ copy: 26 trang A4/phút.

 • Panasonic KX-MB2170

  – Tốc độ in 2 mặt: 24 trang A4/phút.
  – Tốc độ in 1 mặt: 26 trang A4/phút.
  – Độ phân giải in: 600x600dpi.
  – Tốc độ copy: 26 trang A4/phút.
  – Tốc độ Fax: 33.6kbp/s

 • KX-FP701

  – Bộ nhớ 28 trang khi hết giấy.
  – Tốc độ in khoảng 4 trang/phút.
  – Gửi fax theo giờ.

  2,350,000 
 • Panasonic KX-FP701

  – Máy fax giấy thường Panasonic KX-FP701 kế thừa và phát triển các tính năng của KX-FP342.
  – Fax liên tục 10 bản, fax theo trình tự 20 địa chỉ cùng lúc.
  – Bộ nhớ 28 trang khi hết giấy.
  – Tốc độ in khoảng 4 trang/phút.

  2,350,000 
 • KX-FP711

  – Lưu 25 trang fax gửi đi.
  – Lưu 28 trang Fax nhận.
  – Danh bạ lưu 110 tên và số (bao gồm cả 10 phím gọi nhanh).

 • Panasonic KX-FP711

  – Máy Fax giấy thường màu trắng.
  – Màn hình LCD 2 dòng hiển thị tên và số điện thoại gọi đến.
  – Lưu 25 trang fax gửi đi.
  – Lưu 28 trang Fax nhận.
  – Danh bạ lưu 110 tên và số (bao gồm cả 10 phím gọi nhanh).

 • KX-FT983

  – Khay nạp giấy tự động 10 tờ.
  – Màn hình LCD hiển thị 2 dòng.
  – Máy fax có 100 số nhớ.

  2,250,000 
 • Panasonic KX-FT983

  – Bàn phím vuông.
  – Khay nạp giấy tự động 10 tờ.
  – Màn hình LCD hiển thị 2 dòng.
  – Máy fax có 100 số nhớ.

  2,250,000 
 • KX-FT987

  – Ghi âm 2 chiều và trả lời tự động.
  – SP-Phone hai chiều.
  – Khay nạp giấy tự động 10 tờ.
  – Màn hình LCD hiển thị 2 dòng.

  2,250,000