• Video IP Phone D-Link DVC-2000

  – Tạo một cuộc gọi có hình thông qua Internet
  – Không cần PC để sử dụng i2eye™
  – Tích hợp màn hình LCD màu 5 inch

  9,560,000 
 • IP Telephone D-Link DPH-140S

  – Speakerphone giúp thoại rảnh tay
  – Màn hình LCD 2.5” hiển thị thông tin cuộc gọi
  – Truy xuất nhanh vào hộp thư thoại và nhiều thứ khác

  4,450,000 
 • 2-port VoIP Gateway D-Link DVG-1402S

  – Firewall để bảo vệ mạng
  – Nối kết với hai điện thoại truyền thống để thực hiện cuộc gọi với chi phí thấp
  – Tương thích với nhiều đặc điểm cuộc gọi, bao gồm Call Waiting, Caller ID…

  3,450,000