Camera QUESTEK

 • Win-6121S4

  Win-6121S4

  – Độ phân giải: 1.0 Megapixel.

  – Ghi hình: 25/30fps@1.0 Mp(1280×720).

  – Ống kính: 2.8 mm (góc nhìn 84º).

  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.

  570,000 
 • QNV-1213AHD

  QNV-1213AHD

  – Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel.

  – Độ phân giải: 25/30 fps@1.0 Mp (1280 x 720).

  – Ống kính: 3.6m.

  – Tầm quan sát hồng ngoại: 25~35 mét.

  1,150,000 
 • Eco-1201AHD

  Eco-1201AHD

  –       Độ phân giải: HD (1280 x 720), 1.0 Megapixel.
  –       Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn).
  –       Tầm quan hồng ngoại: 20 ~ 30 mét.
  –       Nguồn điện: 12VDC.

  580,000 
 • QTX-2121AHD

  QTX-2121AHD

  – Độ phân giải: HD (1280 x 720P), 1.0 Megapixel
  – Ống kính camera quan sát: 3.6mm (6/8 mm)
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 15 ~ 25 mét
  – Nguồn điện: 12VDC

  760,000 
 • QTX-2122AHD

  QTX-2122AHD

  – Độ phân giải: HD (1280 x 960), 1.3 Megapixel
  – Ống kính camera quan sát: 3.6mm (6/8 mm)
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 15 ~ 25 mét
  – Nguồn điện: 12VDC

  940,000 
 • Eco-1202AHD

  Eco-1202AHD

  –       Độ phân giải: HD (1280 x 960), 1.3 Megapixel.
  –       Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)
  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 20 ~ 30 mét.
  –       Nguồn điện: 12VDC.

  620,000 
 • Eco-1203AHD

  Eco-1203AHD

  –       Độ phân giải: HD (1280 x 1080), 2.0 Megapixel.
  –       Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)
  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 20 ~ 30 mét.
  –       Nguồn điện: 12VDC.

  760,000 
 • QTX-2123AHD

  QTX-2123AHD

  –       Độ phân giải: HD (1920 x 1080), 2.0 Megapixel.
  –       Ống kính: 3.6mm (6/8mm tùy chọn).
  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 20 ~ 30 mét.
  –       Nguồn điện: 12VDC.

  1,260,000 
 • QN-2121AHD

  QN-2121AHD

  – Độ phân giải: HD (1280 x 720) 1.0 Megapixel
  – Ống kính: 3.6mm (6/8mm tùy chọn)
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 30 mét
  – Nguồn điện: 12VDC

  780,000 
 • QN-2122AHD

  QN-2122AHD

  –       Độ phân giải: HD (1280 x 960) 1.3 MP
  –       Ống kính: 3.6mm (6/8mm tùy chọn)
  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 30 mét
  –       Nguồn điện: 12VDC

  1,080,000 
 • QN-2123AHD/H

  QN-2123AHD/H

  –       Độ phân giải: HD (1280 x 960) 1.3 Megapixel.
  –       Ống kính: 3.6mm (6/8 mm tùy chọn)
  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 20 ~ 30 mét.
  –       Nguồn điện: 12VDC.

  1,340,000 
 • QN-2122TV

  QN-2122TV

  –       Độ phân giải: HD (1280 x 960)
  –       Ống kính: 3.6 mm (6/8mm tùy chọn)
  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 20 ~ 30 mét
  –       Nguồn điện: 12VDC

  940,000 
 • QN-2123TVI

  QN-2123TVI

  –       Độ phân giải: HD (1920 x 1080)
  –       Ống kính: 3.6 mm (6/8mm tùy chọn)
  –       Tầm quan sát hồng ngoại: 20 ~ 30 mét
  –       Nguồn điện: 12VDC

  1,360,000 
 • QTXB-2120

  QTXB-2120

  – Độ phân giải camera: 600 TV Lines
  – Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm)
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 15 ~ 25 mét
  – Nguồn điện: 12VDC

  740,000 
 • QOB-1203D

  QOB-1203D

  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Độ nhạy sáng: 0.01 Lux/ F1.2.
  -Ống kính: 3.6mm (Fixed).
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 25 – 35 mét.

  645,000 
 • QNV-1213AHD

  QNV-1213AHD

  – Độ phân giải: 25/30 fps@1.0 Mp (1280 x 720).
  – Ống kính: 3.6m.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 25~35 mét.

  885,000 
 • QOB-3601D

  QOB-3601D

  -Độ phân giải: 1.0 Megapixel.
  -Độ nhạy sáng: 0.01 Lux/ F1.2.
  -Ống kính: 2.8mm (Fixed).
  -Số đèn LED hồng ngoại: 42 đèn LED IR.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 35 – 45 mét.

  1,050,000 
 • QOB-3603D

  QOB-3603D

  -Độ phân giải: 1.3 Megapixel.
  -Độ nhạy sáng: 0.01 Lux/ F1.2.
  -Ống kính: 3.6mm (Fixed)
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 35 – 45 mét.

  1,335,000 
 • QOB-3703D

  QOB-3703D

  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Độ nhạy sáng: 0.01 Lux/ F1.2.
  -Ống kính: 2.8mm (Fixed).
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 30 mét.

  1,065,000 
 • QOB-3703SL

  QOB-3703SL

  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Ống kính: 3.6 mm.
  -Số đèn LED hồng ngoại: 2 đèn LED Array.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 30 – 40 mét.

  980,000 
 • QOB-3801D

  QOB-3801D

  -Độ phân giải: 1.0 Megapixel.
  -Độ nhạy sáng: 0.01 Lux/ F1.2.
  -Ống kính: 2.8mm (Fixed).
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 30 mét.

  885,000 
 • QOB-3802D

  QOB-3802D

  -Độ phân giải: 1.3 Megapixel.
  -Độ nhạy sáng: 0.01 Lux/ F1.2.
  -Ống kính: 2.8mm (Fixed).
  -Số đèn LED hồng ngoại: 4 đèn LED Array IR.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 30 mét.

  930,000 
 • QOB-3803D

  QOB-3803D

  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Độ nhạy sáng: 0.01 Lux/ F1.2.
  -Ống kính: 3.6mm (Fixed).
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 30 mét.

 • QNV-1043AHD

  QNV-1043AHD

  – Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel.
  – Độ phân giải: 25/30fps@1.0Mp (1280 x 720).
  – Ống kính: 6m Fixed Lens.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 40~50 mét.

  1,275,000 
 • QNV-1211AHD

  QNV-1211AHD

  – Độ phân giải: 1.0 Megapixel.
  – Ống kính: 2.8 mm Fixed Lens.
  – Độ nhạy sáng: 0.01 Lux/ F1.2.
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20~30 mét.

  735,000 
 • Win-6121C4

  Win-6121C4

  – Độ phân giải: 1.0 Megapixel.
  – Ghi hình: 25/30fps@1.0 Mp(1280×720).
  – Ống kính: 2.8 mm (góc nhìn 84º).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.

  487,500 
 • Win-6121S4

  Win-6121S4

  – Độ phân giải: 1.0 Megapixel.
  – Ghi hình: 25/30fps@1.0 Mp(1280×720).
  – Ống kính: 2.8 mm (góc nhìn 84º).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.

  570,000 
 • Win-6132S4

  Win-6132S4

  – Độ phân giải: 1.3 Megapixel.
  – Ghi hình: 25/30fps@2.0Mp (1280×960).
  – Ống kính: 3.6 mm (góc nhìn 88º).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét.

  1,012,500 
 • Win-6122C4

  Win-6122C4

  – Độ phân giải: 1.3 Megapixel.
  – Ghi hình: 25/30fps@1.0 Mp(1280×720).
  – Ống kính: 2.8 mm (góc nhìn 84º).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.

  667,500 
 • Win-6123C4

  Win-6123C4

  – Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  – Ghi hình: 25/30fps@2.0 Mp(1920×1080).
  – Ống kính: 3.6 mm (góc nhìn 90º).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.

  690,000 
 • Win-6123S4

  Win-6123S4

  – Độ phân giải hình ảnh: 2.0 Megapixel (1920×1080).
  – Ống kính: 3.6 mm (góc nhìn 90º).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.

  915,000 
 • Win-6133S4

  Win-6133S4

  – Độ phân giải: 2.0 Megapixel (1920×1080).
  – Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 inch CMOS.
  – Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 90º).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét

  1,275,000 
 • Win-6153S4

  Win-6153S4

  – Độ phân giải: 2.0 Megapixel (full HD) cho hình ảnh sắc nét.
  – Ống kính: 2.7~12mm (góc nhìn 99º~37º).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 60 mét

  2,235,000 
 • Win-6124S

  Win-6124S

  – Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch CMOS.
  – Độ phân giải hình ảnh: 4 Megapixel.
  – Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84º).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.

  1,335,000 
 • Win-6134S

  Win-6134S

  – Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch CMOS.
  – Độ phân giải hình ảnh: 4 Megapixel.
  – Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 84º).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 80 mét.

  1,785,000 
 • Win-6154S

  Win-6154S

  – Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch CMOS.
  – Độ phân giải hình ảnh: 4 Megapixel.
  – Ống kính: 2.7-13.5mm (góc nhìn 98º-26º).
  – Tầm xa hồng ngoại: 60 mét.

  2,235,000 
 • QOB-4161D

  QOB-4161D

  -Độ phân giải: 1.0 Megapixel.
  -Ống kính: 2.8mm (Fixed).
  -Số đèn LED hồng ngoại: 15 đèn LED SMD.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 30 mét.

  342,000 
 • QOB-4162D

  QOB-4162D

  -Độ phân giải: 1.3 Megapixel.
  -Ống kính: 2.8mm (Fixed).
  -Số đèn LED hồng ngoại: 15 đèn LED SMD.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 30 mét.

  450,000 
 • QOB-4163D

  QOB-4163D

  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Ống kính: 3.6mm (Fixed).
  -Số đèn LED hồng ngoại: 15 đèn LED SMD.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 30 mét.

  630,000 
 • QOB-4181D

  QOB-4181D

  -Độ phân giải: 1.0 Megapixel.
  -Ống kính: 2.8mm (Fixed).
  -Số đèn LED hồng ngoại: 2 đèn IR LED Array.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 30 mét.

  396,000 
 • QOB-4182D

  QOB-4182D

  -Độ phân giải: 1.3 Megapixel.
  -Ống kính: 2.8mm (Fixed).
  -Số đèn LED hồng ngoại: 2 đèn IR LED Array.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 30 mét.

  486,000 
 • QOB-4183D

  QOB-4183D

  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Ống kính: 3.6mm (Fixed).
  -Số đèn LED hồng ngoại: 2 đèn IR LED Array.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 30 mét.

  702,000 
 • QOB-4183SL

  QOB-4183SL

  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Ống kính: 3.6 mm.
  -Số đèn LED hồng ngoại: 4 đèn LED Array.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 30 mét.

  1,065,000 
 • QOB-4191D

  QOB-4191D

  -Độ phân giải: 1.0 Megapixel.
  -Độ nhạy sáng: 0.01 Lux/ F1.2.
  -Ống kính: 2.8mm (Fixed).
  -Số đèn LED hồng ngoại: 12 đèn LED SMD.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 30 mét.

  486,000 
 • QOB-4192D

  QOB-4192D

  -Độ phân giải: 1.3 Megapixel.
  -Độ nhạy sáng: 0.01 Lux/ F1.2.
  -Ống kính: 2.8mm (Fixed).
  -Số đèn LED hồng ngoại: 12 đèn LED SMD.
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 30 mét.

  522,000 
 • QOB-4193D

  QOB-4193D

  -Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
  -Độ nhạy sáng: 0.01 Lux/ F1.2.
  -Ống kính: 3.6mm (Fixed).
  -Tầm quan sát hồng ngoại: 20 – 30 mét.

  864,000 
 • Win-6111C4

  Win-6111C4

  – Độ phân giải: 1.0 Megapixel.
  – Ghi hình: 25/30fps@1.0 Mp(1280×720).
  – Ống kính: 2.8 mm (góc nhìn 84º).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.

  522,000 
 • Win-6111S4

  Win-6111S4

  – Độ phân giải: 1.0 Megapixel.
  – Ghi hình: 25/30fps@1.0 Mp(1280×720).
  – Ống kính: 2.8 mm (góc nhìn 84º).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.

  684,000 
 • Win-6112C4

  Win-6112C4

  – Độ phân giải: 1.3 Megapixel.
  – Ghi hình: 25/30fps@1.0 Mp(1280×720).
  – Ống kính: 2.8 mm (góc nhìn 84º).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.

  660,000 
 • Win-6113C4

  Win-6113C4

  – Độ phân giải hình ảnh: 2.0 Megapixel (1920×1080).
  – Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 90º).
  – Tầm quan sát hồng ngoại: 20 mét.

  690,000