HDS-TCP145-KB

1.3MP 1280×720 resolution
4/6mm fixed lens optional
Tích hợp đèn chỉ dẫn 7 màu
2 cổng RJ45
PoE extension.
3 cổng mở rộng đèn báo và iBeacon protocol

  • Mô tả

Mô tả

Camera hướng dẫn đậu xe.

1.3MP 1280×720 resolution
4/6mm fixed lens optional
Tích hợp đèn chỉ dẫn 7 màu
2 cổng RJ45
PoE extension.
3 cổng mở rộng đèn báo và iBeacon protocol