Phần mềm CA Basic PANASONIC KX-NCS2110

– Phiên bản 10 licence
– Có khả năng nâng cấp tối đa 128 Ext, nếu dùng Server rời nâng cấp lên đến 256 Ext.
– Danh bạ lưu được 10 số

  • Mô tả

Mô tả

Phần mềm CA Basic PANASONIC KX-NCS2110

– Phần mềm CA Basic (Communication Assitant Basic)
– Phiên bản 10 licence
– Có khả năng nâng cấp tối đa 128 Ext, nếu dùng Server rời nâng cấp lên đến 256 Ext.
– Danh bạ lưu được 10 số
– Lịch sử cuộc gọi lưu được 10 cuộc
– Có tính năng Chat
– Có thể gửi, nhận mail thông qua Ms Outlook