Phần mềm CA Pro PANASONIC KX-NCS2201

– Phiên bản 1 licence (Demo được 60 ngày)
– Có khả năng nâng cấp tối đa 128 Ext, nếu dùng Server rời nâng cấp lên đến 256 Ext.
– Danh bạ lưu được 1000 số

  • Mô tả

Mô tả

Phần mềm CA Pro PANASONIC KX-NCS2201

– Phần mềm CA Pro (Communication Assitant Pro)
– Phiên bản 1 licence (Demo được 60 ngày)
– Có khả năng nâng cấp tối đa 128 Ext, nếu dùng Server rời nâng cấp lên đến 256 Ext.
– Danh bạ lưu được 1000 số
– Lịch sử cuộc gọi lưu được 1000 cuộc
– Có tính năng Chat
– Có thể gửi, nhận mail thông qua Ms Outlook