FAX-878 

– Máy fax giấy thường tốc độ Modem 9.6Kbps.
– Tính năng khóa hệ thống.
– Lưu bản Fax tiếp theo.

Danh mục:
  • Mô tả

Mô tả

Máy Fax giấy thường Brother FAX-878

– Máy fax giấy thường tốc độ Modem 9.6Kbps.
– Tính năng khóa hệ thống.
– Lưu bản Fax tiếp theo.
– Quay số nhanh cho phép lưu 100 số.
– Nạp bản gốc tự động (ADF) 10 trang.
– Chế độ copy 50% – 150%.
– Tích hợp tay nghe.