FAX-1020E

– Máy Fax giấy thường.
– Bộ nhớ 512KB.
– Tốc độ Modem 14.4Kbps.

Danh mục:
  • Mô tả

Mô tả

Máy Fax giấy thường Brother FAX-1020E

– Máy Fax giấy thường.
– Bộ nhớ 512KB.
– Tốc độ Modem 14.4Kbps.
– Tự động nhận bản Fax & cuộc gọi.
– Nhận & lưu được 25 trang khi hết giấy.
– Quay số nhanh cho phép lưu 100 số, có thể lưu theo 6 nhóm.
– Copy 50% – 150%.
– Khay giấy 200 trang.