SHS-DAKTX02

– Key Tag ‘HOUSE” RFID Mifare for SAMSUNG EZON: Thẻ không tiếp xúc, dùng cho khóa cửa điện tử hoặc hệ thống SAMSUNG.

  • Mô tả

Mô tả

Thẻ không tiếp xúc SAMSUNG SHS-DAKTX02

– Key Tag ‘HOUSE” RFID Mifare for SAMSUNG EZON: Thẻ không tiếp xúc, dùng cho khóa cửa điện tử hoặc hệ thống SAMSUNG.
– Hàng chính hãng SAMSUNG.
– Made in Korea.
– Bảo hành: 12 tháng.