SHN-583RC/EN

190,000 

– RFID Mifare for SAMSUNG EZON: Thẻ không tiếp xúc, dùng cho khóa cửa điện tử hoặc hệ thống SAMSUNG.
– SHN-583RC/EN RF/MIFARE Access Control Card for use with RFID entry systems. 13.56Mhz RF Chip.

  • Mô tả

Mô tả

Thẻ không tiếp xúc SAMSUNG SHN-583RC/EN

– RFID Mifare for SAMSUNG EZON: Thẻ không tiếp xúc, dùng cho khóa cửa điện tử hoặc hệ thống SAMSUNG.
– SHN-583RC/EN RF/MIFARE Access Control Card for use with RFID entry systems. 13.56Mhz RF Chip.
– Hàng chính hãng SAMSUNG.
– Made in Korea.
– Bảo hành: 12 tháng.