HDS-TPM400-P

Phân tích biển số xe
hỗ trợ đến 6 ổ cứng 3.5 inch
hỗ trợ 16 cổng 100M RJ45
8 cổng PoE

  • Mô tả

Mô tả

Bộ điều khiển hướng dẫn đậu xe

Phân tích biển số xe
hỗ trợ đến 6 ổ cứng 3.5 inch
hỗ trợ 16 cổng 100M RJ45
8 cổng PoE
4 cổng 1000M RJ45
Audio I/O: 1/1, Alarm I/O: 3/3
2 cổng RS485
1 cổng quang.