PANASONIC KX-A292

-Phần mềm dùng để giao tiếp giữa tổng đài TDA & TDE với 1 phần mềm khách sạn khác.
– Hỗ trợ lên đến 128 phòng.

  • Mô tả

Mô tả

Phần mềm giao tiếp PMS PANASONIC KX-A292

-Phần mềm dùng để giao tiếp giữa tổng đài TDA & TDE với 1 phần mềm khách sạn khác.
– Hỗ trợ lên đến 128 phòng.