C-102

756,000

KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU C-102
Khuếch đại tín hiệu: 1BNC Video Input -> 1BNC Video Output.

Mã: C-102 Danh mục: Tag: